Doulatjeneste


Hjelp gjennom fødselsforløpet


Ordet doula stammer fra gamle Grekenland, og betyr ”kvinne som tjener/hjelper en annen kvinne”. Doulaen i Grekenland var en kvinnelig tjener som hjalp med blant annet fødsel. Tidligere var det vanlig med doula, eller rettere sagt hjelpekoner under fødsel her i Norge også. Det var et kvinnefellesskap gjennom kvinnens svangerskap med bl.a. mor, søstre og nabokoner, og disse hjalp også til under fødselen. Men etter at fødselen ble flyttet fra kvinnens hjem til sykehus, har det ikke vært vanlig med hjelpekoner i Norge.

Doulaen representerer kvinnefellesskap og en urgammel tradisjon som har vært vanlig i mange kulturer over hele verden. Også i endel andre land som vi naturlig sammenligner oss med, slik som Sverige, Danmark, England, Nederland, Canada og USA, er det mulig for vordende foreldre å ha med en doula som de har blitt kjent med i god tid før fødselen.


Forskning


Forskning viser at bruk av kjent doula under fødselen gjør fødende kvinner mye tryggere og roligere, og antall induksjoner (igangsetting), hastekeisersnitt, vakuum-forløsninger og kvinners etterspørsel etter Epidural (kjemisk smertelindring) blir veldig redusert.
Undersøkelsene viser også at fødekvinner som har med doula får kortere fødsel, har mer positiv fødselsopplevelse og selvoppfattelse, og er langt mer tilfredse med partneren sin enn kvinnene som fødte uten doulastøtte. Etter fødselen ammer de mer og har mer interaksjon med den nyfødte babyen sin, og færre får fødselsdepresjon, angst, feber og infeksjoner. Videre opplever begge foreldrene større kontroll over situasjonen som nybakte foreldre.
Doula har andre oppgaver enn jordmor


På sykehus må ofte jordmor passe på flere fødsler samtidig, og har derfor ikke mulighet til å være tilstede hos hver fødekvinne hele tiden. En doula kan være tilstede gjennom hele fødselsforløpet helt fra fødselen starter hjemme, og følge paret/den enslige fødende kvinnen til sykehuset og delta helt til et par timer etter at babyen er født. Hun støtter den fødende kvinnen, partneren og babyen som er på vei, slik at de lettere kan finne ro, trygghet og glede.

Jordmor og fødselslege har det medisinske ansvaret for fødselen. Doulaen kjenner paret og deres ønsker, og kan gi emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte. Hun kan bidra til å ivareta kvinnens behov, informere henne så hun lettere kan ta valg, og støtte hennes valg underveis i fødselen dersom jordmor mener det er medisinsk forsvarlig.

Noe av det viktigste en doula kan gjøre for fødekvinnen, partneren og barnet som føder seg, er at hun sørger for at hun selv har en dyp indre ro og glede, er helt og fullt tilstede, tillitsfull, tålmodig, respektfull, åpen og lyttende, og at hun kan være nær og oppmuntrende dersom kvinnen ønsker det. Slik kan doulaen bidra til å skape en trygg, rolig og kjærlighetsfylt atmosfære og også være en god rollemodell for fødekvinnen slik at hun lettere kan finne indre ro og glede samt tillit til fødekraften sin. Doulaens omsorgsrolle ovenfor fødekvinnen kan minne om en mor som støtter sitt barn slik at barnet lettere tror på sine mestringsevner.

En annen viktig oppgave for doulaen, er å støtte paret i å ha god kommunikasjon seg imellom og med barnet som er på vei. Doulaen kan avlaste både far/medmor og jordmoren, og gi far/medmor mulighet til å ta flere pauser underveis.


Hvordan oppnå naturlig, fysiologisk fødselÅ føde er en naturlig prosess, og kvinnekroppen kan føde. Dersom den fødende kvinnen føler seg trygg og tillitsfull, kan hun finne indre ro, puste bedre og bli mer avspent i kroppen. Kroppen vil da kunne produsere de hormonene som skal til for å lage gode rier, gi god smertelindring, og den fødende kvinnen kan lettere følge intuisjon og instinktive behov som spontan bevegelse og lyd, og gi slipp. Slik kan hun møte riene med et rolig, tillitsfullt sinn, og komme inn i en endret bevissthetstilstand, den såkalte «fødeboblen».

Ved hjelp av alt dette, kan fødselen ofte forløpe naturlig og ukomplisert og med mye mindre smerteopplevelse, og det blir også rom for å oppleve den hellige dimensjonen av fødsel. Doulaens bidrag kan være veldig viktig for at kvinnen skal tørre og klare å gi tillitsfullt slipp, og klare å håndtere smertene på optimal måte.


Metoder doulaen benytterDersom den fødende kvinnen ønsker det, kan doulaen benytte fødselsmassasje- og trykk, akupressur, soneterapi, homeopati, samt bruke beroligende stemme, minne fødekvinnen om å puste åpent og fritt og la lyd og bevegelse komme spontant. Doulaen kan også foreslå Spinning Babies metoden, avspennende bevegelse og gode fødestillinger med utnyttelse av tyngdekraften. Alt dette kan virke smertelindrende, beroligende, avspennende og ristimulerende, og hjelpe barnet nedover i kvinnens bekken.

Det kan være spesielt nyttig å ha med doula dersom kvinnen har fødselsangst, kommuniserer dårlig med sin partner eller ikke har en partner. Etter fødselen kan doulaen hjelpe mor å etablere amming, hjelpe alenemoren / paret å bli tryggere som foreldre og gi støtte i denne store overgangsfasen som det er å få barn.


Praktisk info

Enslige gravide og par som venter barn, kan avtale doulatjeneste enten de skal ha sykehusfødsel eller hjemmefødsel. De velger en eller to doulaer og kan bli godt kjent med henne/dem gjennom svangerskapet ved å bestille behandlinger og et av våre fødselsforberedende kurs. Det avtales hvor mange uker kvinnen/paret ønsker garanti for å få doulastøtte døgnet rundt. Dersom det velges to doulaer, har den ene dagvaktene og den andre nattevaktene i denne beredskapsperioden.

En måneds tid før termindato, settes det opp et fødselsforberedende møte med kvinnen/paret og doulaene, hvor kvinnens/parets ønsker for fødselen skrives ned og hvor man "øver" til fødselen. Når fødselen starter, kan kvinnen/paret tilkalle doulaen og få assistanse gjennom hele fødselsforløpet.

Etter fødselen kommer doulaen på barselvisitt, og kan gi veiledning om blant annet amming, gi behandling til kvinnen samt undervise i babymassasje og barnestell. Dersom det er behov for hjelp med barnepass, handling, matlaging og husarbeid før eller etter fødselen, kan doulaen også tilby dette.