Nyhetsinnslag på Østlandssendingen NRK TV

Radioreportasje på NRK P1

Artikkel på alternativ.no sin nettside

Artikkel fra Fødsel i Fokus nr.1/2009

Artikkel fra Mammanett

Artikkel fra www.barnimagen.com

Artikkel fra VISJON nr.4/2009

Omtale på fodselsforum.no

Reportasje i  VG  06.09.2009: "Gravide leier doula" (To hele sider, hvor det blant annet står at Den norske jordmorforening er positiv til en norsk doulaskole)

Reportasje i GRAVID nr.1/2010: "Medbragt fødselshjelper" (4 sider)

Reportasje i Jordmora (Et tidsskrift for jordmorforbundet NSF) nr.1/2010: "Ekstra støtte for fødende" (5 sider)

Artikkel i GRAVID nr.3/2011: "Fødsel uten medikamenter"

TV-innslag i "Johanna, prosjekt baby" på TLC 22 november 2012

Reportasje i A-magasinet, Aftenposten 15 mars 2013: "Fødselshjelper" (2 sider)

Reportasje i BabyDrøm oktober-desember 2013: "Prinsesse Estelle" (8 sider)

Artikkel om doulatjeneste i "Tidsskrift for JORDMØDRE" mars 2014 (2 sider)

Artikkel i nettavisen til Kvinner og Klær 21.august 2014: "Ville du blitt med på en fremmeds fødsel?"

Artikkel i "BAM-MAGASINET" 2016: "Når du trenger en god hjelper" (2 sider)

Artikkel på www.alternativ.no 7. mai 2016: "Norske kvinner velger ekstra fødselshjelp"

Reportasje i BabyDrøm nr. 3/2016: "Naturens hjelper" (5 sider)

Reportasje i VG 11. september 2016 og i VG+ (bak betalingsmur): "Reddet av personlig fødselshjelper" (2 sider)

Artikkel på www.plusstid.no april 2019: "Doula: Hjelp ved livets begynnelse"