For mer informasjon om våre tilbud, kontakt Gry Aksnes,
tlf. 958 70 103, e-post: gry.aksnes@gmail.com


DOULASENTERET har kurs både i Bergen og Oslo.

Facebook:
Facebook/Doulasenteret
Instagram:
@Doulaskolen_og_doulasenteret


For informasjon om DOULASKOLEN i Oslo og Bergen:  www.doulaskolen.no
For more information, contact Gry Aksnes,
Tel. 958 70 103 , e-post: gry.aksnes@gmail.com


DOULASENTERET offers workshops in Bergen and Oslo.

Facebook:
Facebook/Doulasenteret
Instagram:
@Doulaskolen_og_doulasenteret


For information about DOULASKOLEN in Oslo and Bergen:  www.doulaskolen.no