(Norsk tekst nederst på siden)

Childbirth and Breastfeeding Preparation Workshop for WomenWorkshops in Norheimsund (Hardanger).Workshop leader
 • Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Principle at DOULASKOLEN.


More information and to sign up: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103


The workshop
In this workshop, you will learn great tools that can help you to get a better pregnancy, labour and birth. You will train on breathing properly and stay calm in your mind and relaxed and soft in your body during labour, and also how to use the gravity force to help the baby into an optimal position in your pelvis. In this way, you can get natural pain relief and an easier labour and birth for yourself and your baby.

You will also get information about the birth phases, natural and chemical induction, contraction stimulation and pain relief, and about baby care and how to get a good breastfeeding start and bonding with your newborn baby.

Exercises we will do:

 • Pregnant yoga and birth preparation yoga
 • The Spinning Babies method
 • Active birth positions
 • Breathing
 • Relaxation exercises and contact with the unborn baby

Theoretical teaching about:
 • Letter to the midwife/hospital
 • The Birth phases
 • What will help the body to produce the birthing hormones
 • Natural induction, contraction stimulation and pain relief
 • Chemical induction, contraction stimulation and pain relief
 • Bonding and breastfeeding
 • Baby care
 • Nutrition for mum


Workshop for gravide kvinner om Fødselsforberedelse og AmmingWorkshops i Norheimsund (Hardanger).Kursleder
 • Gry Aksnes ; doula, terapeut og kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.Mer info og påmelding: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103


Workshopen
I denne workshopen, lærer du gode verktøy som kan hjelpe deg til å få bedre graviditet, fødsel og barseltid. Du vil øve på god pusting og å ha et rolig sinn og en avspent kropp under fødselen, og også hvordan du kan bruke tyngdekraften for å hjelpe babyen inn i en optimal posisjon i bekkenet ditt. Slik kan du få naturlig smertelindring og en lettere fødsel for deg selv og babyen din.

Du vil også få informasjon om fødselsfasene, naturlig og kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring, og om babystell og hvordan du kan få til en god ammestart og tilknytning med din nyfødte baby.

Øvelser vi gjør:

 • Gravidyoga og fødselsforberedende yoga
 • Spinning Babies metoden
 • Aktive fødestillinger
 • Pust
 • Avspenning og kontakt med den ufødte babyen

Teoretisk undervisning om:
 • Brev til jordmor/sykehus
 • Fødselens faser
 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner
 • Naturlig induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Tilknytning og amming
 • Babystell
 • Kosthold for mor


Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Principle at DOULASKOLEN.